Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Bodybuiltlabs plně uznáváme, že nám důvěřujete, že budeme jednat profesionálně, eticky a odpovědně, když se rozhodnete nám prostřednictvím naší webové stránky poskytnout informace o sobě.

Jaké informace shromažďuje Bodybuiltlabs? Jak to používáme?

Můžeme požadovat, abychom vám poskytli osobní údaje, pokud se zaregistrujete k zasílání e-mailových upozornění, zpravodaje nebo jiné služby. Tyto informace jsou shromažďovány pouze za účelem poskytování konkrétního a zájmově orientovaného obsahu. Mohou být také shromážděny, aby vás informovaly o uvedení nového produktu nebo služby, nebo vás informovaly o speciálních nabídkách od Bodybuiltlabs, a vy budete mít vždy možnost tyto informace nedostávat.

Vaše informace nesdílíme ani neprodáváme nikomu neoprávněnému a nikdy bychom to neudělali. Můžeme však zveřejnit osobní údaje, jak to vyžadují nebo povolují příslušné zákony pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků. Podnikáme přiměřené kroky k ochraně údajů, které jsme shromáždili, před změnami, neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo zničením. Implementujeme zavedené standardní bezpečnostní postupy pro přístup a ukládání informací. Za určitých okolností však můžeme být nuceni poskytovat informace vládě nebo třetím stranám. Snažíme se co nejlépe chránit vaše informace, ale třetí strany mohou nezákonně přistupovat k soukromým komunikacím nebo přenosům nebo je zachytit, nebo uživatelé mohou zneužít nebo zneužít vaše informace, které shromažďují z našich stránek.

Můžete procházet naše veřejné webové stránky a přistupovat k nim, aniž byste poskytli jakékoli osobní identifikační údaje. Můžeme vás však požádat o poskytnutí konkrétních osobních údajů, pokud nás požádáte, abychom vás kontaktovali ohledně dalších informací nebo jasnosti ohledně našich produktů a služeb. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, telefonní číslo, adresu a další kontaktní informace. Používáním našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto informací společností Bodybuiltlabs.

Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme úplná a nepopiratelná práva na změnu našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, a to zcela nebo zčásti, podle potřeby a bez předchozího upozornění. V případě takové události tyto změny zveřejníme na stránce Zásady ochrany osobních údajů na našem webu. Žádáme vás, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste se ujistili, že znáte nejnovější postupy ochrany osobních údajů. Nedostatečné porozumění nebo povědomí nebo nenavštěvování této stránky by bylo i nadále považováno za právně závazné pro všechny návštěvníky stránek.

Poznámka pro děti a rodiče

Máme v úmyslu používat web Bodybuiltlabs pouze pro dospělé. Nezletilí (mladší 18 let) nemají nárok na používání našich produktů a služeb a my vám navrhujeme, abyste nám neposkytovali žádné osobní údaje. Nezletilý může používat naši službu pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, pokud je toto použití schváleno příslušným zákonem.

Weby třetích stran

Z našeho webu můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že neschvalujeme ani neověřujeme obsah ani postupy ochrany osobních údajů žádných webů jiných než Bodybuiltlabs, na které můžeme odkazovat. Návštěva jejich stránek je na vaše vlastní riziko a měli byste je před použitím nebo poskytnutím jakýchkoli osobních údajů důkladně zkontrolovat.

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit společnost Bodybuiltlabs a její partnery před veškerými závazky, náklady a výdaji, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, v souvislosti s jakýmkoli porušením podmínek ze strany vás nebo jiných uživatelů vašeho účtu. Veškerý obsah, který je publikován nebo jinak přístupný prostřednictvím tohoto webu, je chráněn autorskými právy. Bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv jej nelze použít, publikovat, znovu vyslat, reprodukovat nebo vysílat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, požaduje se od vás, abyste nepřistupovali na stránky ani si nestahovali žádný obsah.